ผู้จัดงานและทีมสนับสนุน

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ส.ค. 2022


ผู้จัดงาน

▪ สภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้จัดงานฝ่ายสนับสนุน

▪ สมาคมธุรกิจไม้ (TTA)
▪ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย (TFA)


สื่อที่ให้การสนับสนุน

▪ art4d
▪ Dsignsomething