โปรแกรมการประชุม

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ส.ค. 2022


14 ตุลาคม ค.ศ.2022 (วันศุกร์) กำหนดการ
ประธาน Mr. Jirawat Tangkijngamwong นายกสมาคมธุรกิจไม้ (TTA) และสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย (TFA)
08:30 - 09:00 การลงทะเบียนการประชุม
09:00 - 09:20 กล่าวเปิดงาน
à Mr. Eric Mullis – ทูตฝ่ายการเกษตร, สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร กรุงเทพฯ
Mr. John Chan ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค สภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งอเมริกา ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศ Greater China
09:20 - 09:40

การส่งออกไม้เนื้อแข็งของอเมริกาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mr. David Whitten ประธานสภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งอเมริกา (USA)
09:40 - 10:20

ไม้กับสิ่งแวดล้อม

Mr. Michael Snow กรรมการบริหาร สภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งอเมริกา (USA)
10:20 - 10:50 ช่วงพักเบรค
10:50 - 11:30

สถานะของอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งของสหรัฐฯ

Mr. Tripp Pryor ผู้จัดการโครงการนานาชาติ สภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งอเมริกา (USA)
11:30 - 12:10

แนวโน้มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในไทยและโอกาสของอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็ง

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ (TTA) และสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย (TFA)
12:10 - 12:20 ช่วงถาม-ตอบ
12:20 - 13:45 อาหารกลางวัน
13:45 - 14:25

ประสบการณ์ครั้งแรกในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนื้อแข็งของสหรัฐฯ ที่ยั่งยืน

Ms. Nong Chotipatoomwan (ประเทศไทย)
14:25 - 15:05

การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดเกรดไม้แปรรูปเนื้อแข็งของสหรัฐฯ

Mr. Dana Spessert หัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยการจัดเกรดเนื้อไม้ สมาคมไม้แปรรูปเนื้อแข็งแห่งชาติ (USA)
15:05 – 15:20 ช่วงถาม-ตอบและกล่าวปิดงาน
Mr. Michael Snow กรรมการบริหาร สภาส่งออกไม้เนื้อแข็งแห่งอเมริกา (USA)
15:20 – 18:00 ตู้โชว์นิทรรศการ-ซุ้มนิทรรศการไม้เนื้อแข็งของอเมริกา/งานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อพบปะพูดคุย สร้างเครือข่ายหลังจบการประชุม