กรุงเทพฯ – สถานที่ที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการประชุม AHEC ครั้งที่ 25 สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศจีน


กรุงเทพฯ เมืองหลวง เมืองที่ใหญ่ที่สุดและยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย กรุงเทพฯ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและมีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับการประชุม AHEC ครั้งที่ 25 สำหรับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศจีน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่กรุงเทพฯ ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทน AHEC จากสหรัฐอเมริกาและฮ่องกง ซึ่งมีการนำสมาชิกจำนวน 35 บริษัท มาร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย การจัดครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงสมาคมธุรกิจไม้และสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

ประเทศไทยเป็นตลาดไม้เนื้อแข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ รองจากเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งตามมาแบบไม่ห่างไกลกันมากนัก ในช่วงสี่เดือนแรกของปีค.ศ.2022 การนำเข้าไม้เนื่อแข็งจากอเมริกาของไทยเติบโตขึ้น 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม้โอ๊คขาวอเมริกัน (American White Oak) ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือ ไม้แอช (Ash) และไม้เอลเดอร์ (Western Alder) ขณะเดียวกัน ไม้โอ๊คแดงของอเมริกาก็ยังได้รับความสนใจจากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้จะมีการเตรียมหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจด้วย โดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ และครอบคลุมถึงเรื่องสภาวะตลาดล่าสุด ที่หมายความถึงโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการค้าไม้ชาวอเมริกันและนักธุรกิจนำเข้าของไทย รวมทั้ง ผู้ผลิตต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุไม้ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อไม้จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสำหรับไม้เนื้อแข็งจากอเมริกา ทั้งหมดนี้จะเป็นหัวข้อหลักสำหรับงานสัมมนานี้ เราเชื่อว่า การที่เราเตรียมและนำเสนอข้อข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ปจนถึงบทบาทของการเลือกวัสดุในครั้งต่อใป ที่สามารถตอบโจทย์สภาพแวดล้อมที่เราเป็นผู้กำหนด

การประชุมในครั้งนี้จะมีการจัดเตรียม งานแสดงสินค้าจากผู้ส่งออกที่มาร่วมโครงการด้วย โดยงานแสดงสินค้าจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ซึ่งจะเป็นเวทีสำหรับสมาชิก AHEC และตัวแทนผู้ส่งออกสหรัฐฯ นักธุรกิจผู้นำเข้าและผู้ผลิต สินค้าไม้ ได้พบปะและหารือและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน