Nhóm Tổ Chức và Hỗ Trợ

Cập nhật June 3, 2019


Đơn Vị Tổ Chức

▪ Hội Đồng Xuất Khẩu Gỗ Hoa Kỳ (AHEC)

Ban Tổ Chức Hỗ Trợ

▪ Hiệp Hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam (VIFORES)


Tổ Chức Hỗ Trợ

▪ Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. HCM
▪ Hội Kiến Trúc sư Tp. HCM
▪ Hội Kiến Trúc sư Việt Nam
▪ Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương (BIFA)
▪ HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN BÌNH ĐỊNH
▪ Hiệp hội Nhà Thiết kế Nội thất Indonesia (HDII)
▪ Hội đồng Nội thất Malaysia
▪ Hội đồng Gỗ Malaysia
▪ Viện Thiết kế Nội thất Malaysia (MIID)
▪ Phòng Công nghiệp Nội thất Philippines
▪ Viện Thiết kế Nội thất Philippines
▪ Liên đoàn Thiết kế Nội thất (Singapore)
▪ Hội đồng Công nghiệp Nội thất Singapore
▪ Hiệp hội Công nghiệp Nội thất Thái Lan
▪ Hiệp hội Gỗ Thái Lan
▪ Hiệp hội Thiết kế Nội thất Thái Lan

Phương Tiện Truyền Thông Hỗ Trợ

▪ WoodMag, Indonesia
▪ Gỗ Châu Á, Malaysia
▪ Sản xuất & Thiết kế Nội thất (FDM) Châu Á, Singapore
▪ Vách ngăn và Nội thất Châu Á, Singapore
▪ SpAAce, Việt Nam
▪ Gỗ Việt, Việt Nam